Vackra geometriska mönster

Fraktaler är självreplikerande mönster där varje del är en kopia av en större del, som en gren som är en kopia av en större gren, det förekommer ofta i växter och i vissa djur såsom snäckor vars skal växer sig större och större men ändå är likadant som den första delen. En av de mest kända fraktalerna är mandelbrot-fraktaler, som ofta kan ses som matematsika konstverk.